PER

รถไฟฟ้า BTS ทวิตเหตุ วุ่นทั้งขบวน ผู้โดยสารดึงคันโยกฉุกเฉิน อ้างให้หยุดรอเพื่อน

รถไฟฟ้า BTS ได้ทวีตข้อความถึงเหตุการณ์ที่มีผู้โดยสารคนหนึ่งได้ดึงคันโยกฉุกเฉิน PER เพียงเพื่อต้องการให้รถไฟฟ้าทั้งขบวนหยุดรอเพื่อนของเธอก่อน ทำให้เกิดเหตุวุ่นวายต้องทำการรีเซ็ตระบบของขบวนรถใหม่ และทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นต้องเสียเวลาเดินทางเพิ่มขึ้น