สภากาชาดไทย

วันสุดท้ายแล้ว! 21พ.ค. ลงทะเบียนกัญชา ผู้ป่วยใช้กัญชารักษาโรค สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ผู้ป่วยและประชาชนเข้ามา ลงทะเบียนกัญชา หรือ ใช้กัญชารักษาโรค โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ก่อนสิ้นวันนิรโทษกรรม 21 พฤษภาคมนี้คือวันสุดท้ายของการรับสมัคร ซึ่งมีการเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา