ยกฟ้อง

บทสรุป หวย30ล้าน ศาลกาญจน์ฯ ยกฟ้อง หมวดจรูญ ชนะ

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ศาลกาญจนบุรี ได้อ่านคำพิพากษา คดีดัง หวย30ล้าน เบื้องต้นได้ข้อยุติให้ยกฟ้อง หมวดจรูญ รับทรัพย์ 30 ล้านผู้เดียว