ทาดาชิ ยานาอิ

ยูนิโคล่ ผุดนโยบาย เลื่อนขั้น พนักงาน อายุงาน 3 ปี ผลงานดี รับเงินเดือน 7 แสน

ยูนิโคล่ ประกาศนโยบาบใหม่ในการเลื่อนขั้นพนันงานในองค์กร โดยระบุให้พนักงานที่มีอายุงานครบ 3 ปี ที่ได้รับการโปรโมทไปยังระดับผู้บริหารว่ามีผลงานยอดเยี่ยม มีโอกาสได้รับเงินเดือนสูงเฉลี่ยนเดือนละ 7.1 แสนบาท